Aile Birliği 2006-2007 Yılı Genel Kurulu Toplantısı 12 Ekim Perşembe 2006 Günü saat 14.00 da Okul Salonunda Gündem maddeleri gereği yapılacaktır. Duyurulur.

 Gündem:

1-Açılış ve saygı Duruşu

2-Yoklama

3-Divan başkanı seçimi

4-Geçen yıl yapılanların açıklanması

 5-2006 yılının bütçesinin ibrası

6-Yeni yönetimin seçimi

7-Konuşmalar

8-Kapanış.

 Anılan yerde ve tarihte yapılacak toplantı yeterli çoğunluk olmazsa bir hafta sonra aynı yerde ve zamanda yapılacaktır.

Reklamlar