OKS gelecek dönemde kalkıyor. Yaklaşık 2.500.000 öğrenciyi ilgilendiren bu kararla ilgili olarak kafalarda oluşan belirsizler var. İşte 10 maddede tüm belirsizliklerin cevabı:

Her yıl yaklaşık olarak 800.000 öğrencinin girmiş olduğu OKS’nın(Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı) önümüzdeki dönemde kalkacak olması öğrenci velilerinin kafasında birçok bilinmezi de beraberinde getirdi.


İşte bilinmezlerin cevapları:

1-Bu yıl ve gelecek yıl OKS son kez uygulanacak.

2-OKS puanlarına öğrencilerin diploma notu %7 olarak etkili olacaktır. Bu sene yedinci ve sekizinci sınıfta okuyan öğrenciler son kez bu sınava katılacak.

3-2008-2009 Eğitim yılında OKS kalkacak ve yerine Ortaöğretim Geçiş Modeli denilen yeni sistem uygulanacak. Bu modelde 6,7ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler SEVİYE BELİRLEME SINAVI’na (SBS)girecekler. Bu sınavlardan aldıkları notlar %70 oranında başarılarına etki edecek.

4-Öğrencinin derslerindeki yıl sonu başarısı %25 oranında Ortaöğretim Geçiş Sistemine puan olarak katkı saglayacak.

5-Öğrencinin sınıfında derse giren bütün öğretmenlerinin kanaati davranış notu olarak %5 oranında puanına etki edecek.

6-Öğrenciler seviye belirleme sınavında sadece gördükleri derslerin müfredatından sorumlu olacaklar.

7-Bir sınava bağlı olarak yapılan OKS öğrenciler üzerinde stres oluştururken yeni sistemde öğrenciler bir sınava bağlı kalmadan ortaöğretime yerleştirilecek. Bu da öğrencilerin performansını yüksek tutmak için bir gayret sarf etmesine neden olacak.

8-Bu öğretim yılında 6. sınıfta okuyan öğrenciler seviye belirleme sınavına girmeyecek.

9-Önümüzdeki öğretim yılından itibaren ölçme değerlendirmede 5’lik not sistemi yerine 100’lük puan sistemi gelecek.

10-Seviye Belirleme Sınavları (SBS) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi sistemle yapılacak.

Hami Koç yeni sistemin öğrencilere kazandıracağı olumlu yönlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Öğrencilerin gelişimleri, ilgileri, yetenekleri, bilgi ve becerileri artacak. Öğrencilerin muhakeme ve yorum yapma yetenekleri gelişecektir. Sınavın 3 ayrı zamana yayılıyor olması muhtemel puan kayıplarının telafisini mümkün kılacaktır.

İlköğretim başarı puanının %25, davranış puanının %5 oranında etkili olması okulda yapılan sınavların, projelerin, performans ödevlerinin kalitesini artıracak. Bunların önemini gören öğrenci derslerde daha çok çaba sarf etmek zorunda kalacaktır. Sınavların İlköğretim programlarının içeriğine yönelik olması, okuldaki öğretimin önemsenmesini öne çıkaracak ve böylece öğretmenin öğrenci üzerindeki etkinliği artacaktır.

… Dersane takviyeli eğitimin yerine, eğiten öğreten okulun önemi öne çıkacaktır’dedi.

10 Mart 2007 18:00

Kaynak: haber7.com

Reklamlar