Bu sene okulumuzda 6., 7. ve 8. sınıflar hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde, öğrencilerimizin eğitim ve sosyal becerilerinde başarıyı arttırmak gayesiyle karma sınıflar haline getirildi. Yeni sınıf listelerine ulaşmak için tıklayınız.

Reklamlar